Жабры

Gills

Жара

Heat

Желудок

Stomach, intestine

Жилет

Jacket

Жилет компенсатор

B.C.D